NHÂN VIÊN CẦM ĐỒ

Quản lý nhân viên

1. Danh sách nhân viên

Phần mềm quản lý cầm đồ FDK được thiết kế tinh giản sau khi bạn đăng nhập vào phần mềm giao diện quản lý hiện ra, Ở bên tay phải màn hình là Menu chính của phần mềm.. Bạn click vào menu "Quản lý nhân viên > Dánh sách nhân viên"

Chức năng chính :

  1. Chức năng này giành riêng cho chủ cửa hàng
  2. Liệt kê toàn bộ danh sách nhân viên
  3. Tạo mới, cập nhật, khóa, xóa nhân viên

Danh sách nhân viên

2. Thêm nhân viên

Trong màn hình "Danh sách nhân viên", Click vào nút "Thêm nhân viên" để tạo mới nhân viên cho 1 cửa hàng trong hệ thống

Chức năng chính :

  1. Tạo nhân viên
  2. Cho phép gán nhân viên đó làm việc ở 1 cửa hàng mà bạn chọn trong lúc tạo

thêm mới nhân viên

3. Lưu thông tin

Trong form bạn nhập thông tin nhân viên sau đó click nút Lưu nhân viên

lưu nhân viên

4. Phân quyền nhân viên

Trong danh sách nhân viên bạn click vào Phân quyền

phân quyền nhân viên

Giao diện phân quyền hiển thị ra, bạn chọn quyền cho nhân viên bằng cách click vào checkbox sau đó bạn nhấn nút "Lưu"

Lưu phân quyền nhân viên