QUẢN LÝ THU CHI CỬA HÀNG CẦM ĐỒ

Quản lý thu chi

1. Quản lý thu

Phần mềm quản lý cầm đồ FDK được thiết kế tinh giản sau khi bạn đăng nhập vào phần mềm giao diện quản lý hiện ra, Ở bên tay phải màn hình là Menu chính của phần mềm. Bạn click vào menu "Quản lý thu chi" chọn "Thu Hoạt Động"

Chức năng chính :

  1. Tạo phiếu thu
  2. Lịch sử thu

Quản lý phiếu thu

2. Tạo phiếu thu

Từ form phiếu thu bạn nhập thông tin phiếu -> sau đó click Thu Tiền

Quản lý phiếu thu

3. Quản lý phiếu chi

Click vào menu "Quản lý thu chi" chọn Chi hoạt động

Quản lý chi tiêu

4. Lưu phiếu chi

Nhập thông tin phiếu chi sau đó bạn click nút Chi tiền

Quản lý chi tiêu