VAY HỌ TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ CẦM ĐỒ FDK

Quản lý vay họ - trả góp

Thiết kế đơn giản, hiện đại bạn hoàn toàn có thể tạo hợp đồng trong tích tắc.

1. Danh sách hợp đồng vay họ

Với tính năng vượt trội của phần mềm quản lý vay họ FDK Sau khi đăng nhập thành công, Ở bên tay phải màn hình là Menu chính của phần mềm. Bạn click vào menu "Vay Họ" để bắt đầu quản lý hợp đồng vay họ

Quản lý hợp đồng vay họ

Chức năng chính :

 1. Tìm kiếm hợp đồng vay họ theo Tên KH, Ngày Tạo HĐ, Trạng Thái HĐ
 2. Đóng tiền họ
 3. Thêm mới, xóa , đóng hợp đồng

Trạng thái của hợp đồng bao gồm :

 1. Đang vay họ : Là tất cả những hợp đồng vay họ chưa kết thúc và đã đóng tiền họ tính đến ngày hiện tại
 2. Nợ họ : Là tất cả những hợp đồng vay họ chưa kết thúc và chậm họ
 3. Quá hạn : Là tất cả những hợp đồng vay họ mà đã quá hạn nhưng chưa tất toán hợp đồng
 4. Đóng : Hợp đồng vay họ đã được thanh toán cả gốc và lãi. Khi đóng hợp đồng thì tiền gốc sẽ được cộng vào tiền vốn hiện tại của cửa hàng, tiền lãi được cộng vào tiền lãi thực tế. Khi đóng tiền lãi mà chưa đóng hợp đồng thì tiền lãi thu được sẽ cộng vào tiền lãi hiện tại.

Quản lý hợp đồng vay họ

2. Tạo mới hợp đồng vay họ

Trong phần hiển thị danh sách hợp đồng vay họ, Bạn click vào nút "Thêm mới" để tạo hợp đồng vay họ

Quản lý hợp đồng vay họ

Thành phần của hợp đồng vay họ bao gồm :

 1. Tên khách hàng: Bắt buộc phải nhập
 2. CMND, SĐT, Địa Chỉ : Tùy chọn, không bắt buộc phải nhập
 3. Bát họ: Số tiền của bát họ(Tổng tiền khách phải đóng)
 4. Tiền đưa khách(tiền xuất) : Là tiền xuất cho khách
 5. Bốc trong vòng: Tổng số ngày phải hoàn thành bát họ
 6. Số ngày đóng tiền: Con số này cho biết, khách hàng bao nhiêu ngày phải đóng họ 1 lần
 7. Ngày bốc: Bắt buộc, thường là ngày tạo hợp đồng

Quản lý hợp đồng vay họ

3. Đóng tiền họ

Trong phần hiển thị danh sách hợp đồng vay họ, Bạn click vào nút "Đóng tiền" tương ứng với hợp đồng vay họ mà bạn muốn đóng tiền

Quản lý hợp đồng vay họ

Chức năng chính trong phần đóng tiền :

 1. Lịch đóng tiền họ
 2. Đóng HĐ
 3. Nợ
 4. Lịch sử giao dịch của hợp đồng

Quản lý hợp đồng vay họ