QUẢN LÝ TÍNH NĂNG VAY LÃI CỦA PHẦN MỀM CẦM ĐỒ FDK

Quản lý vay lãi

Thiết kế đơn giản, hiện đại bạn hoàn toàn có thể tạo hợp đồng trong tích tắc.

1. Danh sách hợp đồng vay lãi

Thiết kế phần mềm vay lãi thân thiện nhất với người dùng sau khi đăng nhập vào phần mềm quản lý cầm đồ FDK, Ở bên tay phải màn hình là Menu chính của phần mềm. Bạn click vào menu "Vay lãi" để bắt đầu quản lý hợp đồng vay lãi

quản lý hợp đồng vay lãi

Chức năng chính :

 1. Tìm kiếm hợp đồng vay lãi theo , Tên KH, Ngày Tạo HĐ, Trạng Thái HĐ
 2. Đóng tiền lãi, vay thêm hoặc trả bớt gốc, gia hạn hợp đồng
 3. Thêm mới, xóa , đóng hợp đồng

Trạng thái của hợp đồng bao gồm :

 1. ĐÃ TRẢ LÃI : Là tất cả những hợp đồng vay lãi chưa kết thúc và đã đóng tiền lãi tính đến ngày hiện tại
 2. NỢ LÃI : Là tất cả những hợp đồng vay lãi chưa kết thúc và chậm lãi
 3. QUÁ HẠN : Là tất cả những hợp đồng vay lãi chưa kết thúc và đến hạn trả gốc nhưng chưa thanh toán
 4. ĐÓNG : Hợp đồng vay lãi đã được thanh toán cả gốc và lãi. Khi đóng hợp đồng thì tiền gốc sẽ được cộng vào tiền vốn hiện tại của cửa hàng, tiền lãi được cộng vào tiền lãi thực tế. Khi đóng tiền lãi mà chưa đóng hợp đồng thì tiền lãi thu được sẽ cộng vào tiền lãi hiện tại.
 5. Nợ xấu: Hợp đồng đã quá hạn, khách hàng chưa đóng lãi nhiều kỳ bạn có thể chuyển sang nợ xấu.

danh sách khách hàng hợp đồng vay lãi

2. Tạo mới hợp đồng vay lãi

Trong phần hiển thị danh sách hợp đồng vay lãi, Bạn click vào nút "Thêm mới" để tạo hợp đồng vay lãi

danh sách khách hàng hợp đồng vay lãi

Thành phần của hợp đồng vay lãi bao gồm :

 1. Mã HĐ : Mã hợp đồng, hệ thống tự sinh ra, bạn nhớ Mã Hợp Đồng để tìm kiếm nhanh hợp đồng
 2. Tên khách hàng: Bắt buộc phải nhập
 3. CMND, SĐT, Địa Chỉ, Đồ Cầm : Tùy chọn, không bắt buộc phải nhập
 4. Tổng số tiền cầm: Là số tiền giao khách, bắt buộc phải nhập
 5. Hình thức lãi : bao gồm các hình thức lãi ngày, lãi tháng , lãi tuần
 6. Thu lãi trước : Có nghĩa là khách hàng phải đóng tiền đầu kỳ vay. Lần đầu tiền đóng tiền lãi chính là ngày vay tiền
 7. Lãi: Tỷ lệ khách hàng phải trả lãi
 8. Số ngày vay: Tổng số ngày vay, đến ngày cuối khách hàng phải thanh toán tiền gốc
 9. Số ngày đóng lãi: Con số này cho biết, khách hàng bao nhiêu ngày phải đóng lãi 1 lần
 10. Ngày cầm: Bắt buộc, thường là ngày tạo hợp đồng

Quản lý hợp đồng vay lãi

3. Đóng tiền lãi

Trong phần hiển thị danh sách hợp đồng vay lãi, Bạn click vào nút "Đóng tiền" tương ứng với hợp đồng vay lãi mà bạn muốn đóng tiền

Quản lý hợp đồng vay lãi

Chức năng chính trong phần đóng tiền :

 1. Lịch đóng tiền
 2. Trả gốc
 3. Vay thêm
 4. Gia hạn
 5. Đóng HĐ
 6. Nợ
 7. Lịch sử giao dịch của hợp đồng

Quản lý hợp đồng vay lãi

4. trả bớt gốc

Trong phần đóng tiền bạn click vào tab trả bớt gốc

Quản lý hợp đồng vay lãi

Chức năng chính trong phần đóng tiền :

5. Đóng hợp đồng

Trong phần đóng tiền bạn click vào tab Đóng HĐ

Quản lý hợp đồng vay lãi